סרטונים לאחר הניתוח

8 שעות לאחר החלפת חצי ברך בעזרת הרובוט החדשני MAKO

12 שעות אחרי החלפת ירך בשיטה המיני אחורית של פרופ' דרקסלר

5 ימים אחרי ניתוח החלפת ברך בשיטה החדשה של פרופ' דרקסלר

7 שעות לאחר החלפת ברך בשיטה החדשה של פרופ' דרקסלר

8 שעות לאחר ניתוח החלפת ירך בשיטה המיני אחורית של פרופ' דרקסלר

החלפת ירך 6-8 שעות לאחר ניתוח בגישה מיני אחורית של פרופ' דרקסלר

24 שעות לאחר ניתוח החלפת ברך בשיטה החדשה של פרופ' דרקסלר

שבועיים וחצי אחרי החלפת ברך בשיטה החדשה של פרופ' דרקסלר 

כמה שעות לאחר החלפת ברך בשיטה החדשה של פרופ' דרקסלר

רק 24 שעות לאחר החלפת ירך בשיטה המיני אחורית של פרופ' דרקסלר

שבועיים לאחר החלפת ירך בשיטה המיני אחורית של פרופ' דרקסלר

יומיים לאחר החלפת ירך בשיטה המיני אחורית של פרופ' דרקסלר

6 שעות לאחר ניתוח החלפת ירך בגישה המיני אחורית של פרופ' דרקסלר

 לאחר ניתוח החלפת ירך בגישה המיני אחורית  של פרופ' דרקסלר