סרטונים לאחר הניתוח

7 שעות לאחר החלפת ברך בשיטה החדשה של פרופ' דרקסלר

8 שעות לאחר ניתוח החלפת ירך בשיטה המיני אחורית של פרופ' דרקסלר

החלפת ירך 6-8 שעות לאחר ניתוח בגישה מיני אחורית של פרופ' דרקסלר

24 שעות לאחר ניתוח החלפת ברך בשיטה החדשה של פרופ' דרקסלר

8 שעות לאחר ניתוח החלפת ירך בשיטה המיני אחורית של פרופ' דרקסלר

שלושה ימים לאחר ניתוח החלפת ברך  בשיטה החדשה של פרופ' דרקסלר 

שבועיים לאחר החלפת ירך בשיטה המיני אחורית של פרופ' דרקסלר

יומיים לאחר החלפת ירך בשיטה המיני אחורית של פרופ' דרקסלר

6 שעות לאחר ניתוח החלפת ירך בגישה המיני אחורית של פרופ' דרקסלר

 לאחר ניתוח החלפת ירך בגישה המיני אחורית  של פרופ' דרקסלר

רק 10 שעות לאחר החלפת ברך בשיטה החדשה של פרופ' דרקסלר

24 שעות לאחר החלפת ירך בגישה מיני אחורית של פרופ' דרקסלר

ניתוח החלפת ברך ימין בשיטה החדשה של פרופ' דרקסלר

12 שעות לאחר החלפת ברך בשיטה החדשה של פרופ' דרקסלר