מבוא:  ירידה בתפקוד שרירים אבדוקטורים לאחר החלפת מפרק ירך (THA) מקשה על התנהלות הפונקציונלית של הגפה. איבוד שריר אבדוקטורי במפרק הירך, בדרך כלל מוביל לצליעה, מבחן Trendelenburg חיובי, ירידה בפעילות המפרק וסיכון גבוה של פריקת מפרק הירך.
ניתוח תיקון של קרע בשריר האבדקטורי יכול לשפר את צורת ההליכה ולהפחית כאב אך התוצאות אינן מספיק טובות ולא אחידות. גודל הקרע או החסר בשריר האבדוקטורי הינו מרכיב חשוב לטכניקת התיקון הניתוחי ולתוצאה הפונקציונלית.
האפשריות לטיפול הן:

 • בפגם קטן- חיבור ישיר מחדש של שרירי ה-Gluteus medius אל ה-Greater trochanter
 • בפגמים בינוניים- שחזור שריר וחיזוק בעזרת שרירים אחרים כמו שריר ה-Vastus lateralis
 • בפגמים גדולים וכרוניים- שיחזור רקמות רכות בעזרת השתלת רקמות עצמיות או מתורם Gluteus maximus או posterolateral transfer of Psoas tendon .

במחקר זה אנו נציג את ניסיוננו בטיפול בקרעים מסיבים ש  השריר האבדוקטורי אצל מטופלים לאחר כישלון ניתוח החלפת מפרק הירך, על-ידי שיחזור המרכיב האצטובולרי למרכז ולמעלה ממיקומו הקודם, בשילוב עם שחזור הרקמות הרכות בעזרת שריר TFL.

מידע ושיטות:
בדיקת MRI- לכל המטופלים היה קרע מלא בשרירי Gluteus medius and minumus.

השלכות רפואיות:  כל המטופלים סבלו מצליעה חמורה ותוצאה חיובית בבדיקת ה-Trendelenburg טרם הניתוח.
לאחר הניתוח, מינימום של שנתיים מעקב:

  • תשעה מטופלים לא סבלו כלל מצליעה (כ-47%), בעוד ששמונה מטופלים סבלו מצליעה בינונית (p=0.008).
  • בדיקת ה-Trenfelenburg לאחר הניתוח, שמונה מטופלים תוצאה חיובית ותשעה תוצאה שלילית (p=0.0085).
  • ממוצע הכוח של השרירים האבדוקטורים טרם הניתוח היה 2.56 (טווח, 1.5-4), אשר השתפר לאחר הניתוח לממוצע של 3.81 (טווח, 2.5-4.5).
 • טרם הניתוח, כל המטופלים השתמשו באופן קבוע במקל הליכה או בהליכון כעזר (10 הליכונים, 7 מקלות הליכה); לאחר הניתוח, תשעה מטופלים לא נזקקו יותר לאמצעי עזר להליכה, בעוד שחמישה מטופלים המשיכו להשתמש במקל הליכה ושלושה המשיכו להשתמש בהליכון.
 • תוצאות מבחן HHS והמעקב האחרון ביותר היו טובים ב-47% מהמטופלים (8/17), בינוני ב-35% (6/17 ) ולא טוב ב-17.6% (3/17)
 • במעקב של מינימום שנתיים לאחר הניתוח. לא נמצא זיהום או פריקה.
 • רק מטופל אחד הביע אי שביעות רצון מהניתוח ושני מטופלים אמרו שלא יעברו את הניתוח שוב.

הערכה רדיוגרפית:  במעקב האחרון ביותר, לאף מטופל לא הייתה עדות להתרופפות המשתל הפמורלי או האצטבולרי.

דיון:  קרעים מסיביים כרונים של השרירים האבדוקטורים לאחר החלפת מפרק ירך ראשונית הם בעיה יחסית נדירה. במצב כרוני, קיימת נסיגה וניוון משמעותי בשריר ולכן לא ניתן לטפל ביעילות על ידי שחזור הרקמות הרכות בלבד, במצבים אלו, שיחזרנו את המרכיב האצטבולרי למנח מרכזי עליון וזאת על-מנת להפחית את המתח מהשריר המחובר. יתרה מכך, תיארנו את השימוש בשריר-TFL לחיזוק השריר האבדוקטורי.
מחקרים ספורים מדווחים על ההשלכות של טיפול בפגמים מאסיבים כרונים בשריר האבדוקטורי לאחר החלפת מפרק ירך. Miozzari et al מדווח על חיבור ישיר ב-12 מטופלים ו-Fehm et al מתאר שחזור מחדש של השריר האבדוקטורי בעזרת שימוש בגיד אכילס אלוגרפטי ב 7 מטופלים. התוצאות גבוליות.

מסקנות:  לאחר מעקב ממוצע של כ-42 חודשים, מצאנו כי שיחזור המרכיב האצטובולרי למרכז ולמעלה ממיקומו הקודם, בשילוב עם שחזור הרקמות הרכות בעזרת שריר TFL הינו טיפול מספק לקרעים מאסיבים וכרונים בשרירים אבדוקטורים לאחר החלפת מפרק ירך.